การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น สามารถชำระได้ 2 วิธี


1. ชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โดยนำใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ( Bill Payment ) ชำระเงิน แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการเบิกจากหน่วยงาน ให้นำใบเสร็จรับเงินของธนาคารมาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จของโรงเรียน ที่เคาน์เตอร์การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

2. ชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ด้วยเงินสด,แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม หรือบัตรเครดิต (Visa ,Master) ของธนาคารกสิกรไทย CGA และธนาคารกรุงเทพ มีค่าธรรมเนียมบัตร 10 บาท ต่อการรูดบัตร 1 ครั้ง ส่วนบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 10 บาท บวก ค่าชาร์จ 2 % บวก VAT 7%