โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

จัดกิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน ปีการศึกษา 2565

ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึง วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565

โดยมีรายการให้นักเรียนเลือกสมัคร จำนวน 7 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

#F84B4B

กิจกรรมตุลาพาเพลิน