โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

จัดกิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน ปีการศึกษา 2565

ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึง วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565

โดยมีรายการให้นักเรียนเลือกสมัคร จำนวน 7 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

วันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับชั้น ป.1 – ป.6 (หลักสูตร RP+EP+CEP)

ราคา 4,790 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ระดับชั้น ป.1-2  เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • ระดับชั้น ป.3-6 เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรียน
 • DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว
 • (ไม่เข้าค่าย ACP Life Skills in Action Camp)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

กิจกรรมตุลาพาเพลิน + DAY TRIP รวม 8 วัน (3–12 ต.ค.65)
และเข้าค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2 วัน (13-14 ต.ค.65 เวลา 8.30น.-15.30 น.)

วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับชั้น ป.1 – ป.6 (RP+EP+CEP)

ราคา 4,790 + 2,000 = 6,790 บาท ลดเหลือ 6,690 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ระดับชั้น ป.1-2 เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • ระดับชั้น ป.3-6 เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรียน
 • DAY TRIP 1 วัน + เสื้อยืด 1 ตัว
 • ค่าย ACP Life Skills in Action Camp Day Camp 2 วัน
 • (ได้ชั่วโมงสาธารณประโยชน์ 15 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

กำหนดการสำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรรมตุลาพาเพลิน + DAY TRIP รวม 8 วัน (3–12 ต.ค.65) และเข้าค่ายอากาศยานไร้คนขับ (13-15 ต.ค.65)

วันที่ 3 – 15 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (RP+EP+CEP) (รับ 120 คน)

ราคา 4,790 + 6,500 = 11,290 บาท ลดเหลือ 11,190 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ระดับชั้น ป.4 – 6 เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรียน
 • DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว
 • เข้าค่ายที่ เขาใหญ่ 2 คืน 3 วัน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

#F84B4B

กิจกรรมพัฒนาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 (กลุ่มเฉพาะกิจ) + DAY TRIP รวม 8 วัน

เข้าค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2 วัน (13-14  ต.ค.65 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-15.30 น.)

วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับชั้น ป.1 (เฉพาะกลุ่ม)

ราคา 4,790 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ฟรี
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรียน
 • DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว
 • ค่าย ACP Life Skills in Action Camp Day Camp 2 วัน
 • (ได้ชั่วโมงสาธารณประโยชน์ 15 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ติวเข้มข้น เตรียมสอบ iPSLE ป.6 รวม 8 วัน (3–12 ต.ค.)

เข้าค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2 วัน 13-14 ต.ค.65 ( ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.)

วันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับชั้น ป.6 ( RP ) (รับจำนวน 80 คน)

ราคา 3,790 บาท เท่านั้น

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ชีทติวเข้มข้น Math Science English เรียน Onsite กับครูต่างชาติ ฟรี
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรียน
 • ค่าย ACP Life Skills in Action Camp Day Camp 2 วัน
 • (ได้ชั่วโมงสาธารณประโยชน์ 15 ชั่วโมง )
 • (ไม่มี Day Trip)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

เข้าค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2 วัน
Day Camp (08.30 – 15.30 น.)

วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ระดับชั้น ป.1 – ป.6 (RP+EP+CEP)

ราคา 2,000 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ทำชิ้นงาน Handmade 4 ชิ้น เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาส
 • (ได้ชั่วโมงจิตอาสา 15 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

กำหนดการค่ายทักษะชีวิต

เข้าค่ายอากาศยานไร้คนขับ 3 วัน 2 คืน ที่เขาใหญ่

วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2565

ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (RP+EP+CEP) (รับ 120 คน)

ราคา 6,500 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • เสื้อยืด 1 ตัว
 • ร่วมกิจกรรมแสนสนุกของวิทยากรและคุณครู
 • ไม่รวมค่าอุปกรณ์

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน

กิจกรรมตุลาพาเพลิน

X